บ่อยากเว้า ย่านเผิ่นบ่เอาโต
เห็นเผิ่นโฮแซวๆ ว่าแต่โตสิเอาได้
ตั้งที่แท้ เผิ่นโฮขี้เหล้า กลางบ้านเผิ่นบ่เอา

บ่อยากเว้า หางแมงเงาผัดมาแง่
บ่อยากเว้าแท้ๆ หางแง้ผัดแง่มา