คำคมให้คิด ได้ชีวิตเป็นสุข

การเอาชนะใจตน
ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ
ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องค้านความคิด
และความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบั่น
ที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้องและเป็นธรรม

คำคมให้คิด ได้ชีวิตเป็นสุข

จงเติบโตจากความ ผิดพลาด
จงเฉลียวฉลาดจากความ ผิดหวัง
การเป็นคนดีที่ ไม่โด่งดัง
ยังดีกว่าเป็น "คนดัง" ในทาง "ที่ไม่ดี"
ท่าน ว.วชิระเมธี

คำคมให้คิด ได้ชีวิตเป็นสุข

ที่มา : เฟสบุ๊คคำคมให้คิด ได้ชีวิตเป็นสุข/บ้านมหา.คอม