อะระหังสัมมาสัมพุทโธ คูตี คุณพระเลขพระยันโส นับแต่ ศูนย์ๆฮอดเก้าๆจงมาเข้าในบุพพะนิมิตความฝันแห่งผู้ข้า เอหิจิตตัง...
คาถาบทนี้ใช่บริกรรมก่อนนอน และให้แต่งขันธ์ห้าขันธ์แปด ก่อนจึงบริกรรม เผิ่นว่านอนหลับแล้วจะมีแนวมานิมิตบอก ว่าชั่นล่ะ จักแหม่นบ่อแหม่น ผมกะบ่อจักคือกัน คันเผิ่นตั๊วผมกะตั๊วนำ พี่น้องเอ้ย 555555555