ปูเยติ( Yeti Crab )

ปูเยติ

( Yeti Crab ) ที่มาของชื่อ " ปูเยติ " เนื่องจากมันมีขนสีขาวปกคลุมบริเวณก้าม และขา ซึ่งทำให้มันเหมือนกับตัวเยติ แห่งยอดเขาหิมาลัย ปูเยติถูกค้นพบในทะเลลึก ของมหาสมุทรแปซิฟิก ห่่างไปทางใต้ของเกาะอีสเตอร์ประมาณ 1500 กิโลเมตร ในน่านน้ำของประเทศชิลี

ปูเยติถูกค้นพบช่วงที่สำรวจใต้น้ำโดยเรื่อดำน้ำ ใต้ทะเลลึก ถูกพบบริเวณใกล้รอยแยกที่พื้ีนทะเล บริเวณน้ำแร่ร้อน ที่เรียกว่า " hydrothermal vents " ปูเยติ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า " Kiwa hirsuta "


เยติ ( Yeti )
เยติ (Yeti) หรือ มนุษย์หิมะ (The Abominable Snowman) เป็นมนุษย์วานรในตำนานของชาวภูเขาในเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล คำว่า เยติ เป็นคำที่ชาวเซอร์ปาร์ผู้ที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูงใช้เรียกมนุษย์วานรนี้
เยติ มีประวัติอันยาวนานมากที่สุดในบรรดาเรื่องราวของมนุษย์วานรทั้งหมดของชาว ภูเขา คนที่เคยเห็นมันเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ มูลของมันถูกนำมาวิเคราะห์ รอยเท้าถูกบันทึกภาพไว้และ ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง เยติเริ่มเป็นที่รู้จักโดยบุคคลภายนอกจากนักบุกเบิก ในปลายยุค 1950 และ 1960 การค้นพบนี้เกิดขึ้นขณะที่กำลังทำการสำรวจโดยใช้เรือดำน้ำ ( submersible vehicles ) ที่ความลึกกว่า 1250 กิโลเมตร ขณะนั้นกับพบว่ามีอะไรบางอย่างเกาะอยู่บริเวณใกล้รอยแยกที่พื้ีนทะเล ที่มีน้ำแร่ร้อน เรียกว่า ” hydrothermal vents ” มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อน และจากรูปลักษณ์ที่มีขนสีขาวปกคลุม คล้ายกับตัว เยติ ทำให้มันได้รับชื่อว่า ปูเยติ และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ” Kiwa hirsuta “หลังจากการค้นพบหนึ่งปีนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา ปูเยติ ต่างลงความเห็นว่ายังมี “มีอีกหลายอย่างเกี่ยวกับ ปูเยติ ที่พวกเรายังไม่เข้าใจมัน” และหนึ่งในปริศนานั้นก็คือ

ขนจำนวนมากที่ปกคลุม ก้าม และขา ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่า บนเส้นขนเป็นกับดักแบตเทอร์เลีย ที่ปูเยติใช้หาอาหาร แต่มีบางคนแย้งว่าเชื้อเหล่านั้นมีหน้าที่เป็นตัวกรองแร่ธาตุึที่มีพิษ ที่พ่นออกมาจากช่องใต้ทะเล
การที่ปูเยติ ยื่นก้ามเข้าไปในน้ำแร่ร้อนที่พ่นออกตามรอบแยกของพื้นทะเลเพื่ออะไรที่มา : เฟสบุ๊ค/สำรวจโลก/บ้านมหา.คอม