การถวายข้าวพระพุทธ(พุทธานุสติกรรมฐาน)การถวายข้าวพระพุทธ

เดิมที่มีเรื่องอยู่ว่า พระอานนท์ท่านอยู่อุปัฏฐากรับใชัพระพุทธเจ้ามาหลายปี แม้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว

ด้วยความเคยชินท่านก็ไปปัดกวาดเช็ดถูกุฏิ ตั้งน้ำใช้น้ำฉัน ตั้งภัตตาหารเอาไว้ เป็นการกระทำที่แสดงออกซึ่งความเคารพและกตัญญูต่อครูบาอาจารย์

รุ่นหลังท่านสอนว่าการทำแบบนี้จัดเป็นพุทธานุสสติทำทุกวันเท่ากับระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวัน ถ้าอยากได้คำกล่าวว่าตามนี้นะ

อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ (ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่

พระพุทธเจ้า) เมื่อถวายเสร็จหากเป็นที่บ้าน(ไม่ใช่วัดนะ ห้าม!!)เราก็ลามากินได้เลย ท่องว่า เสสัง มังคะลัง ยาจามิ (ข้าพเจ้าขอรับเอาส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลนี้ไป)

****แนะนำนะ หลวงพ่อท่านเตือนว่า สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพ ท่านก็ฉันแบบเรา เพื่อเป็นการให้เกียรติ์ หากเรากินข้าวจานแค่ไหน

เราก็ถวายเท่าที่เรากิน ส่วนมากจะเห็นให้แค่ถ้วยเล็กๆนะ เอาเป็นว่าเรากินแค่ไหนเราถวายเท่าที่เรากินเลยนะ ทำให้ได้ทุกวัน จัดเป็นพุทธานุสติ

ทำให้ชินเป็นอารมณ์ อย่างน้อยๆตอนตายไม่ตกอบายภูมิแน่นอนค่ะ อ๋อแล้วระยะเวลาที่จะลาก็เอาเท่าที่เรากินนะ คนเรากินนานแค่ไหนเราก็ลาตอนที่เรากินเสร็จ กะเวลาให้เหมาะสม ไม่ใช่ทิ้งไว้ทั้งวัน

เป็นการแสดงกตเวทิตาจิตพระอานนท์ได้เริ่มบูชาพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนมีชีพจนกระทั่งดับขันธ์ไปแล้วพระอานนท์ก็ยังคงเตรียมอาหารปูผ้ารองอาสนะอย่างไม่เว้นวัน


พระมหานามะ ทรงเห็นจึงตีความว่าเป็นการแสดงกตเวทิตาจิตเป็นกรรมฐานพุทธานุสติอีกกองนึงนั่นเองค่ะ

แต่ก็มีอีกนัยนึงว่าความผิด ถูก บางทีก็อยู่ที่เราอ้างอิงกับสิ่งใดมีคนเคยบอก ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ไม่ต้องรับรู้รสชาติอร่อย หรือสุขปรินิพพานแล้ว ไม่มีทุกข์ ไม่ีมีสุข ไม่มีอร่อยเค้าเลยว่า ไม่จำเป็นต้องถวายข้าวพระพุทธ เพียงแค่สวดสรรเสริญเพื่อเป็นการระลึกพระพุทธคุณ

ซึ่งความจริงแล้ววัตถุประสงค์ที่บูชาข้าวพระพุทธเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ไม่ได้มีเจตนาจะให้ท่านได้ฉันท์นะค่ะ อันนี้ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ด้วยนะค่ะ ....ส่วนที่ว่าใครจะเชื่ออย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาตามแรงศรัทธาและความสะดวกที่จะทำนะค่ะ ถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำไปเถอะค่ะถือว่าเป็นการได้ฝึกกรรมฐานค่ะ


ที่มา : เฟสบุ๊ค/การให้ธรรมะคือทานอันยิ่งใหญ่ สะกิดคนมีบุญมาแบ่งปันกัน/บ้านมหา.คอม