ภูไท แบบ พิณแพรคำ ครับ :l-:l-:l-:l-:d:j:d:j
http://www.youtube.com/watch?v=KIvub...ature=youtu.be