เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกสูตรยาสมุนไพร แต่เพิ่นจะบ่บอกซือยาตรงๆ

กะเลยอยากถามท่าน(ผู้เฒ่า)ผู้ฮู้ในบ้านมหาเฮาเบิ่งว่ามีไผฮู้แนบ่ค่ะ

มีอยู่ว่า...ไส่บ่เต็ม-เค็มบ่จืด กับ เฒ่าบ่เป็น...ทั้งสามอย่างเพิ่นเอิ้นซือยาในตำรา แต่บ่ฮู้ว่าหมายถึงต้นหยัง สูตรยาปริศนา

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ.....