วันอาทิตย์ - ทับทิม

วันจันทร์ - เพชร, ไข่มุก

วันอังคาร - โกเมน, เพทาย

วันพุธ (กลางวัน) - มรกต, หยก

วันพุธ (กลางคืน) - พลอยสีขุ่น, มุกดาหาร

วันพฤหัสบดี - บุษราคัม

วันศุกร์ - ไพลิน

วันเสาร์ - นิลดำ