[COLOR="rgb(0, 100, 0)"]สมัยก่อนมีจดหมายน้อย อ้ายกะคอยเขียนแล้วส่ง
ให้อนงค์แฟนบักอ้าย พี่ชายได้เขียนถึง
หยอดคำหวานคำซึ้ง ไว้ตราตรึงในใจเพิ่น
ว่าคิดฮอดเหลือเกิน(เสียงสูงปรี๊ด!!!) อยากสิไปพ้อหน้า แต่ว่าย่านพ่อเห็น
ถ้าแมนเป็นคือเดี๋ยวนี้ บ่พอสามนาที มี BB ไว้พิมพ์ส่ง
หรือโพสส์ลง facebook ได้ ถึงไกลใกล้กะส่องเห็น
ยามกลางเว็นหรือยามเช้า สองคนเฮาบ่ได้ขาด
แลนคาดลาดมากะพ้อ มานั่งจ้ออยู่หน้าคอมฯ

ปล.ขอให้อาจารย์ทั้งหลายซอยเขียนต่อแนเด้อครับ[/COLOR]