มีโอกาสไปฮ่วมงานบวชนำขะเจ้ากะเลยเก็บภาพประเพณีแห่นาคมาฝากพี่น้องรับชมเด้อครับ
ประเพณีแห่นาคงานบวชทางภาคใต้
ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเพณีแห่นาคงานบวชทางภาคใต้
เจ้านาคเริ่มเคลื่อนขบวน
ประเพณีแห่นาคงานบวชทางภาคใต้
เริ่มหย่าวๆ
ประเพณีแห่นาคงานบวชทางภาคใต้
ประเพณีแห่นาคงานบวชทางภาคใต้
ประเพณีแห่นาคงานบวชทางภาคใต้
มาฮอดวัดหลายนาคมารวมกันจักนาคได๋เป็นนาคได๋ขาแดนซ์กระจาย
ประเพณีแห่นาคงานบวชทางภาคใต้
ประเพณีแห่นาคงานบวชทางภาคใต้
นี่หละเพิ่นเอิ้นงานช้าง
ประเพณีแห่นาคงานบวชทางภาคใต้
ประเพณีแห่นาคงานบวชทางภาคใต้
ประเพณีแห่นาคงานบวชทางภาคใต้
ประเพณีแห่นาคงานบวชทางภาคใต้
ได้มาฝากซ่ำนี่หละว่างๆสิหาแนวมาฝากใหม่ ไปแล้วเด้อพี่น้องๆ