ลางทีก็แล้งร้อน ให้รอหายกับสายฝน
ลางทีอุทกท้น กระทั้งท่วมทั่วผืนนา
ลางทีพายุร้าย ก็กล้ำกรายกระหน่ำมา
ลางทีก็ข้าวกล้า ถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียน
ชาวนาก็เช่นนี้ กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยน
ความจนจึงวนเวียน เป็นเพื่อนอยู่คู่เคียงกาย

อ้าง พ.ม.อุทัย วิชฺโชทโย
ลอกญาคูเพิ่นมา หลูโตนคนอีสาน :D หลูโตนคนอีสาน :D