แนมนภาใสแจ้งตาเว็นแดงสีจื่งคื่ง บ่ได้ยินเสียงอึ่งคือสมัยผู้เฒ่าหัวใจเศร้าหล่าเหลิง
พิณและแคนบ่เซิ้งตกคราวเขิ่งพุทธันดร ไปสะออนของเขาบัดฮีตโตผัดโสถิ่ม
เห็นทับทิมสีโก้ของไทยโตว่าเห็นแห่(เด้นอ) ไปเห้นลาผัดว่าแบ้ไปเห้นแข่ว่ากระปอม
คือจั่งส่วยจั่งจ้อมหลุดหล่าราคาตก(แท้นอ) (มาสาเด้อ) มาซ่อยกันยอยกให้เลิศเลอเสมอเค้า


มาเด้อ พี่น้องเด้อ