ผญาอวยพรปีใหม่ จาก อ.ศรีสะท้าน

ผญาอวยพรปีใหม่

ศุภฤกษ์ล้ำ นำเถิงแถมถ่าย
ปีห้าเอ็ดล่วงย้าย กลายเข้าสู่สอง
ขอสนองเสนอท่าน วาทการผญากล่าว
ฝากอวยพรส่งส่าว กลายก้าวขวบปี

เป็นดิถีวารตั้งอุตตะมัง ให้พ้นโศก
ขอให้โซคซ่อยซ้อน ขจรแจ้งสืบไป
มีสุขในนวลหน่า กายาผุดผ่อง
โรคาเคืองอย่าต้อง ตามเตื้องไต่กาย

ขอสบายกายใจตั้ง แนวหวังให้บังเกิด
พรประเสริฐซื่นซ้อย ศรีข้าน้อยกล่าวโดย
อันว่าโภยภัยฮ้าย อันตรายอย่าบังเบียด
แนวเสนียดหมอกกลั้ว กลัวย้านอย่าพานพา
ขอผลาบุญยู้ ซูเสริมเติมส่ง อันเขตขงพี่น้องมหาบ้านให้อยู่ดี พระเฮยฯ