ผญาอวยพรปีใหม่ จาก อ.ศรีสะท้านศุภฤกษ์ล้ำ นำเถิงแถมถ่าย
ปีห้าเอ็ดล่วงย้าย กลายเข้าสู่สอง
ขอสนองเสนอท่าน วาทการผญากล่าว
ฝากอวยพรส่งส่าว กลายก้าวขวบปี

เป็นดิถีวารตั้งอุตตะมัง ให้พ้นโศก
ขอให้โซคซ่อยซ้อน ขจรแจ้งสืบไป
มีสุขในนวลหน่า กายาผุดผ่อง
โรคาเคืองอย่าต้อง ตามเตื้องไต่กาย

ขอสบายกายใจตั้ง แนวหวังให้บังเกิด
พรประเสริฐซื่นซ้อย ศรีข้าน้อยกล่าวโดย
อันว่าโภยภัยฮ้าย อันตรายอย่าบังเบียด
แนวเสนียดหมอกกลั้ว กลัวย้านอย่าพานพา
ขอผลาบุญยู้ ซูเสริมเติมส่ง อันเขตขงพี่น้องมหาบ้านให้อยู่ดี พระเฮยฯ