มาเด้อพี่น้องมาเที่ยวบ้าน คนพ้อว้อ อยู่ม่อๆทางก้ำบุรีรัมย์ปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมงาม พี้ละ
อันว่า งานของดีโนนสุวรรณนี้มีมาแต่เก่าหลัง เดือนหกเด้อพี่น้องจัดงานยิ่งใหญ่มีผ้าไหมแพพันแข่งขันกันเยือน
ขบวนเอ้งามพร้อมทั้งนางงามกะสุดสวย รวยป่ายางพารากะพ่องกันพอขันแข่งกันได้
ถิ่นพืชไฮ่บ่อมีแนวสิกันปลูกได่เบิดคู่สู่แนว มีมันแกวมันสำเภามันสำปะหลังนั้นกะมีมากกล้น ก่นขายได่เป็นตัน
ทั้งพืชพันธ์ผลไม้นับตั้งแต่บักไฟฮอดทุเรียนมีสุอย่าง มาเด้อซุมพี่น้องไกลใกล้ไห่แว่ยาม......................
จักค่องหรือบ่อค่องดอกละเขียนหม่นไปซื่อๆ ส่วนงานของดีโนนสุวรรณนี้จัดขึ้นในวัน เสาร์-อาทิตย์ที่2
ของเดือนพฤษภาเด้อพี่น้อง แต่เสียดายกายมื้อมันมาแล้ว ปีหน้าอย่าลืมมาเบิ่งเด้อพี่น้อง เป็นงานใหญ่อีหลี ส่วนทางมาคือ
ถนนโชคชัย-เลชอุลม อยู่ติดกับ อำเภอนางรองนี้ละ