พอดีเห็นกระทู้พี่ติ่ง วิธีเก็บมะกอกเอาไว้ใช้นานๆ ทำให้นึกถึงห้างทางสหรัฐฯ
เค๊าเก็บกระชาย ข่า เอาไว้ขายและไม่ให้เน่าเสียง่าย ง่ายๆ ดังนี้คะ

ใช้กล่องโฟม ตามภาพเลยคะ
พลาสติกรีดทับกระชาย ข่า ไล่ลมออก (ไล่แอร์)
นำเข้าช่องแช่แข็ง แค่นี้เราก็เก็บกระชายไว้ใช้นานๆคะ

วิธีเก็บกระชาย ข่า เอาไว้ใช้ทานนานๆวิธีเก็บกระชาย ข่า เอาไว้ใช้ทานนานๆ