ออนซอนเด้...ออนซอนเด๊
ออนซอนกลอนผญาเพิ่นมาจ่าย
มีหลากหลายลีลา คำวาจาเพิ่นมาเว้า
มูลมั้งอีสานเค้ามีหมู่เจ้ามาสืบต่อ
โตกระผมมาพบพ้อ กะสุขล้นดอกหว่างใจ..เด้อ้ายเอ้ย

:*-ออนซอนกลอนผญา:l-:,1-ออนซอนกลอนผญา