มีบ้านเป็นของตัวเอง คือความฝันของทุกๆคนที่ทำงาน เราต้องทำงานเก็บเงินอีกกี่ปี
มีเงินเดือนเท่าไหร่ ถึงจะซื้อบ้านได้ มาดูกันนะคะการคำนวนรายได้เงินเดือนจาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเดือนเท่าไหร่ ถึงจะซื้อบ้านได้ในราคาตามระดับเงินเดือน