พี่น้องเอ้ย...
คึดอยากกินบักม่วงมา กะแม่นย่านมดแดง
คอยแต่ถ่าลมแฮงๆพัดมา หวังว่าคือสิหล่น
โตงเตงไป โตงเตงมา กะแล้ว บ่มีท่าสิตกดิน
เฮ็ดจังใด๋จั่งสิได้กิน...น้อบาดนี่

...อันนี้กะต้อง...สอย