เพราะความรักมาปักมั่น
มาผูกพันเติมวันเติมความหมาย
ความรักเจ้าเอ๋ยมีเจ้าแนบอิงกาย
ผูกมัดใจให้คลอเคล้าเฝ้ารำพัน

ความรักเจ้าเอ๋ยไม่เคยคิดห่าง
ไม่เคยคิดแยกทางห่างอย่างนั้น
ยังคอยคะนึงรำพึงรักอยู่นิรันดร์
แม้ข้ามคืนวันไม่มีผันวันร้างลา

ความรักเอ๋ยอย่าเอ่ยว่าลาก่อน
นี่คำอ้อนวอนว่ารักสุดปรารถนา
ยามเจ้าไกลรู้หรือไม่เพียงชายคา
หัวใจนี้แทบบ้าต้องร้องหามาพะวง

ขอบคุณความรักที่ให้ไออุ่นรัก
ขอบคุณความรักที่ยังรักยังมั่นคง
ขอบคุณความรักที่มีรักให้ไม่ลืมลง
ขอบคุณความรักตรงนี้ที่มีกัน...
:*-ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=R1I1Qk5fkDs