วันแห่งความรัก(14กุมภาฯ)
***โลโก ปตฺถมฺ ภิกา เมตฺตา***
เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก.
********************

วันแห่งความรัก(14กุมภาฯ)
วันแห่งความรัก(14กุมภาฯ)
มาเป็นช่อพอให้คิด จงเพ่งพิศสัจจะธรรม
รักโลภโกรธโปรดจงจำ อย่าถลำเกินครรลอง