เอากำหนดการจัดงานมาบอก สำหรับคนที่อยากไปเบิ่งเน้องานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2556
ณ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
09.00 น. - การแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ OTOP

- การแสดงสาธิตการทำมาลัยข้าวตอก
- การประกวดพานบายศรี

14.00 น. - ชมขบวนรถตกแต่งมาลัยสวยงาม ณ หน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย

19.00 น. - ชมการแสดงประกอบแสง – เสียง ชุด “เบิ่งแญง ฟ้าหยาดนครา เย็นศิระ ใต้ฟ้าพระบารมี”

21.00 น. - ชมการแสดงวงดนตรีโฟล์คซอง วงคาราวาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

09.00 น. - ชมขบวนรถตกแต่งมาลัยสวยงาม
- ชมพวงมาลัยสวยงาม (มาลัยเด่น)
- มาลัยจำลองสวยงาม (มาลัยจิ๋ว)
- การแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ OTOP
- การแสดงสาธิตการทำมาลัยข้าวตอก

15.00 น. - ชมการประกวดเต้นแอโรบิค

19.00 น. - พิธีเปิดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2556 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร


นายประวัติ ถึถะแก้ว ประธานในพิธีเปิด

19.30 น. - ชมการแสดงประกอบแสง – เสียง ชุด “เบิ่งแญง ฟ้าหยาดนครา เย็นศิระ ใต้ฟ้าพระบารมี”

21.00 น. - ชมการประกวดธิดามาลัย ประจำปี 2556

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

09.00 น. - พิธีมอบรางวัลการประกวดมาลัยข้าวตอก ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ
- พิธีปล่อยขบวนแห่รถตกแต่งมาลัย ทั้งประเภทมาลัยข้อ และมาลัยสายฝน เพื่อเคลื่อนขบวนไปยังวัดหอก่อง และร่วมกันถวายพวงมาลัยข้าวตอก เพื่อเป็นพุทธบูชา

14.00 น. - เสร็จสิ้นกิจกรรม