ได้เห็นบรรยากาศงานพาแลงแล้ว มีความสนุกสนานไผมีภาพอีกกะเอามาเบิ่งอีกแนเด้อครับ:b-b
ส่วนโตคนจนฯเองวันมาฆาบูชาที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าวัด ซึ่งปกติจะบ่ค่อยได้เข้าวัด เนื่องจากว่าต้องทำงาน เลิกงานกะมืดแล้ว
วันมาฆบูชา ณ โบสถ์วัดสุวรรณรังษีย่าวเลยเนาะพี่น้อง ณ โบสถ์วัดสุวรรณรังษี บ้านนาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
แสงแรกของวันมาฆาบูชา
วันมาฆบูชา ณ โบสถ์วัดสุวรรณรังษี
บริเวณโบสถ์
วันมาฆบูชา ณ โบสถ์วัดสุวรรณรังษี
มุมด้านหน้า
วันมาฆบูชา ณ โบสถ์วัดสุวรรณรังษี
ด้านหน้า
วันมาฆบูชา ณ โบสถ์วัดสุวรรณรังษี
วันมาฆบูชา ณ โบสถ์วัดสุวรรณรังษี
ใบเสมา
วันมาฆบูชา ณ โบสถ์วัดสุวรรณรังษี
วันมาฆบูชา ณ โบสถ์วัดสุวรรณรังษี
สุดท้ายค่ำคืนของวันมาฆบูชาหลังจากเวียนเทียนจบแล้ว
วันมาฆบูชา ณ โบสถ์วัดสุวรรณรังษี
อี่หลี่แล้วมีหลายภาพหลายกิจกรรมที่ยังบ่ได้ลง สิทยอยลงให้้พี่น้องได้เบิ่งในตอนต่อไปวันมาฆบูชา ณ โบสถ์วัดสุวรรณรังษี