ขอขอบพระคุณ อ.ศักดิ์ มีลาภ ที่ได้กรุณาเผยแพ่ร วิชาชีพนี้แด่สาธรณะชนครับ ข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านี้สารถทำให้เราๆท่าน นำไปฝึกเป็นอาชีพ ได้อย่างดี อาจารย์ ได้เผยแพ่ร วิธีการหมูกรอบ

อ.ศักดิ์ดา มีลาภ กับหมูกรอบที่ทำขายทุกวัน จนมีชื่อเสียง

วิธีทำหมูกรอบ 2สูตร แบบมืออาชีพ โดย อ.ศักดิ์ดา มีลาภ

กรอบจริงๆ

วิธีทำหมูกรอบ 2สูตร แบบมืออาชีพ โดย อ.ศักดิ์ดา มีลาภ

การทำหมูกรอบ มี7ขั้นตอนโดย
ขั้นตอนที่1
เลือกหมูสามชั้นที่มีเนื้อเยอะและหนังต้องหนา ส่วนใหญ่จะเป็นด้ายท้องหมู หลังจากได้หมูมาแล้ว เอามาล้างน้ำและทาเกลือ ทำให้หมูมีรสชาติแล้วเกิดความเค็ม จากนั้นเอาไม้เสียบหมูกรอบ ทำให้เมือแขวนแล้วหมูจะไม่ขาดโดย เอาไปแขวนกับตะขออีกที่ แล้วจึงน้ำไปย่าง
ขั้นต้อนที่2
จากนั้นเอาหมูเอามาเข้าเตาย่าง โดยเตรียมเตาย่างให้ได้อุณภูมิ ประมาณ 280-300องศา จากนั้นจึงเอาหมูลงแขวนในเตาแล้วปิดฝา จับเวลา 1/2 ชม. ย่างให้ เพียงหนังหมูสุก
ขั้นตอนที่3
จากนั้นน้ำหนังหมูมาจิ่ม (สังเกตุว่าหนังหมูที่ผ่านการ อบแล้วตามเวลา หนังจะดูออกใสๆ) การจิ่มโดยใช้เหล็กแหลมจิ่มให้ทั่วที่สุด เอาแค่หนังไม่ต้องโดนลึกถึงเนื้อครับ การจิ่มหากจิ่มไม่ทั่ว หนังส่วนนั้นจะไม่ฟอง
ขั้นตอนที่4
เอาหมูที่เราจิ่มหนั่งจนทั่วทั้งหมดแล้ว มาลงถังย่างต่ออีกราว 1/2 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่5
แล้วเอาหมูขึ้นมาตากแดด สำหรับหมูอีกส่วนหนึ่ง เราจะทำหมูกรอบโดยการย่างหมูต่อไปเลย จนกว่าหนังหมูจะกรอบ เวลาที่ย่างไม่เท่ากัน แล้วแต่ความ หนาของหนังหมูแต่ละชิ้น โดยการเช็คดู จากสีหรือเสียงที่เราเคาะ หากดังป๊อกๆ กรอบๆแข็ง เป็นอันใช้ได้ หากมีเศษไหม้บ้างไม่เป็นไร ขูดออกใช้ได้ สำหรับหมูอีกชิ้นที่เราตากแดดหรือผึ่งลมไว้ ต้องใช้เวลา3-4ชั่วโมง แล้วจึงมาทอดด้วยไฟอ่อนๆ อีกที่หนึ่ง
ขั้นตอนที่5
จากนั้นเราหมูที่ผึ่งแดดแห้งแล้ว มาทอดน้ำมันแค่ท่วมหนังท่วม ด้วยไฟอ่อน ทอดไปเรื่อยจนหนังแข็งเป็นอันใช้ได้ เคาะแล้วดังป๊อกๆๆ โดยการทอดแบบนี้เราสามารถเก็บไว้ในช่องฟรีส เวลาจะใช้ก็เอาหมูชิ้นนี้มาทอดด้วยน้ำมันร้อนๆ หนังก็จะฟองออกเลย
ขั้นตอนที่6
เอาหมู ที่ทอดด้วยไฟอ่อนนี้แล้วไปแช่เย็นจนแห้งสนิท แล้วจึงนำมาทอดในวันรุ่งขึ้น
ขั้นตอนที่7
น้ำมันร้อนๆ เอาหมูลงทอดเลย น้ำมันไม่ต้องท่วมหมู การเอาหมูที่แช่เย็นไว้มาทอดการฟองจะดีขึ้นอีก สังเกตว่าฟองได้ที่แล้วคือเสียงทอดจะเงียบ เป็นอันใช้ได้ จากนั้นกลับเอาอีกด้านลง ทอดให้สุกเหลือเป็นอันใช้ได้ รวมเวลาทอดราว5-6นาที ขั้นตอนสุดท้ายนี้ไม่ต้องทอดนานเพราะหมูสุกจากการย่างอยู่แล้ว เท่านี้เราก็จะได้หมูกรอบ ตามต้องการ

คลิ๊ปวีดีโอ การทำหมูกรอบตอนที่1


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Py2pHYNANyI

คลิ๊ปวีดีโอ การทำหมูกรอบตอนที่2


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=-BvIf73-Lt0