เหมบ คือ การนอนราบไปกับพื้นโดยส่วนด้านหน้าติดกับพื้น :D