ขอเชิญฟังเทปธรรมบรรยาย "หลวงพี่มาแล้ว" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บริการลูกค้าสมบัติทัวร์วิภาวดี


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=SyBM90Ldaqg