ร้อน ๆ อย่างนี้ชมบรรยากาศสงกรานต์ปีที่แล้ว ก่อนถึงเทศกาลจริง ๆ ของปีนี้

สงกรานต์ข้าวสาร สีลม RCA Songkran


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=T3u5Dre2kS4

ถนนข้าวเหนียวสงกรานต์ 55 ขอนแก่นThailand


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=V8gDEmjbRU4

Songkran Water Festival 2012, Bangkok


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=9CHCdMrvtMY

songkran Chiangmai สงกรานต์เชียงใหม่


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Ul8du_qDh5c