ลาบนกเป็ดน้ำ
กลับบ้านสงกรานต์ได้นกเป็ดมาสองตัวลาบนกเป็ดน้ำ
จัดการฟักลาบแล้วลวกให้เนื้อสุกลาบนกเป็ดน้ำ:b-b:b-b:b-b:b-b

เสร็จแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบได้ตามรูปเด้อพี่น้อง
ลาบนกเป็ดน้ำ
บรรยากาศเขื่อนลำปาว
ลาบนกเป็ดน้ำ
http://google.co.th/photo/my-images/708/img20130412135724.jpg/
เที่ยวพระธาตุพนม
http://google.co.th/photo/my-images/600/img20130413133730.jpg/http://google.co.th/photo/my-images/844/img20130413140708.jpg/http://google.co.th/photo/my-images/706/img20130413134509.jpg/

แก่งกะเบา มุกดาหาร
ลาบนกเป็ดน้ำลาบนกเป็ดน้ำ:*-:*-:*-:*-