สีเทียนแล้วเทียนสีใสส่อง ใส่ส่องแจ้งคึดฮอดเทวบุตร งามใสสุดแต่เฮาเมืองนี้ ราศรีกั้งสมภารพระเจ้าเหลื่อม บาปแตน้อยในคีงข่อย ขอให้หายพระเอย