โอมจินดามะณีพระศรีพระเทพ พระเกตุอุดม ขุนทึงท่อนท้าวราชา ยักษ์โตหนึ่งชื่อสาระถี ยักษ์โตหนึ่งชื่อสามุกขี สี่โตนี้ให้ไปหุ้มตาดำเขาเนอ สี่โตนี้ให้ไปงำตาทอกเขาเนอ คนดีให้มันเป็นขวักไขว่ คนใบ้ให้มันเป็นงะงัวงะเงีย ให้มันหอบไหเงินไหคำเข้ามาสู่กูเนอ โอมสะหมติด..
มนต์บทนี้เสกเจ็ดจบ ยกครูวันอังคาร เงินหกสลึง ซิ่นผืนแพรวาเหล้าก้องไข่หน่วย ก่อนจะลงเรือนติดต่อผู้ใด ให้กลั้นใจเสกมนต์นี้แล้วทืบตีนสามครั้ง สิ่งที่เราต้องการสำเร็จ เวลาจะไปพูดจาก็ให้เสกคาถานี้ก่อนคาถาต้องการสำเร็จ มนต์ขุนทึงเป็นมหานิยมและมหาเสน่ห์ดีนักแล