กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: นิทานสร้อยสายคำ(ว่าด้วยกำเนิดประเพณีต่างๆ)ตอนที่๙

 1. #1
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ หลานปู่
  วันที่สมัคร
  Aug 2012
  กระทู้
  83

  นิทานสร้อยสายคำ(ว่าด้วยกำเนิดประเพณีต่างๆ)ตอนที่๙

  งูเข้าไปในบ้านไม่ดี
  อันหนึ่งคันงูสิงห์เข้า ในเฮือน ขดอยู่ ท่านให้แต่งดอกไม้ธูปเทียน ในขันอัญเชิญ พญานคราช เอาเคราะห์เข็นออกจากบ้าน ไปพรอ้มพร่ำพระยาแล้วจึงไปนิมนต์ เจ้าภิกษุสงฆ์มาสวด สังฆทานทอดให้ บุญสิได้ โชคสิมี
  ถ้ามีรุ้งปรากฏขึ้นในบ้าน
  อันหนึ่งยามเมื่อฝนตกแล้ว โบฮานท่านบอกคันมี ฮุ้งกินน้ำใต้ล่างบ้าน หรือกินน้ำแอ่งกิน ฮุ้งกินน้ำเดิ่นบ้าน หรือกินในขี้สีกกับทั้ง มีฟ้าฮ้องอัศนีย์ ลงผ่า สิ่งหมู่นี้ เป็นลางฮ้าย บ่ดี จักสิมีแนวฮ้ายในเฮือนผุอยู่ เกรงจักเจ็บป่วยไข้ตายม้วยมิ่งมรณ์ ท่านให้นิมนต์ เจ้าสังโฆ มาสวดสังฆทานทอดให้ เวรฮ้ายสิพ่ายหนี ท่านเอ้ยกาละเมือพายหน้า ผลผลาสิฮุงเฮือง ภัยสิเบิ๊ดมุดเมี้ยนเวรฮ้ายสิบ่มี ท่านเอ้ย จงให้พากันสร้างกองบุญอย่าได้ขาดฮักษาศีล อย่าได้ละเว้นคำสอนนี้ ให้จื่อจำ ให้พากันสร้างกฐินเท ทานทอด ขุดน้ำบ่ ก่อศาลา รักษาศีลให้มั่น เมืองบ้านสิอยู่เย็น กับทั้งสร้างเจดีย์ ในวัดใหญ่ ปลูกโพธ์ศรีเป็นห่มไว้ อาฮามหลวงสิห่มเย็น อย่าสิไลลาทิ่มคำสอนพระพุทธบาท ท่านอย่าพากันเว้น อาฮามหลวงวัดใหญ่ให้พากันไปขาบไหว้ องค์ล้ำหน่อพระธรรม หั่นถ่อนเถิงเมื่อวันสำคัญเพ็งแฮมสิบห้าค่ำทั้งขึ้นแฮม แปดค่ำให้ละเว้นอย่าเมามั่วหมู่กาม สุรคาพรอ้มเมรัยให้ตัดขาด การฆ่าสัตว์ใหญ่น้อยควรเว้น ให้ฮ่างไกล ท่านเอ่ย
  พระเถรลาจากบ้านจันทะคาม
  พอแต่เทศสนา ให้ชาวประชาได้ชมชื่น พระเถรกะขอลาช้ำเชื้อ พระยาพรอ้มหมู่พุทธคาม สิลาล้ำสาวะดึง สิได้ห่างเถร สิไปต่อพุ่นทางหน้าห่างไกล ท่านเอย เฮาก็เนาในหอ้งจันทคามนานอยู่ นับประมานอ่านได้หลายมื้อล่วงมา แปดมื้อได้สอยหมู่ประชาชน แนวใด๋ดีกะสั่งสอนให้เหมิดถ้วน บรบวชแล้วเถรเลยตกแต่ง จัดห่อผ้าถงพรอ้ม ก็เล่าไปเถรกะเลยเข้าป่าไม้ ดงใหญ่หิมวันต์ เสียงนันนกหมู่กา พรอ้มยุงทองฮ้องส่ง อยู่ในดงดอกไม้ หอมรื่นชื่นใจ เถรกะถกขาก้าว เดินไวลัดใส่ พระก้อลอดป่าไม้ไปหน้าบ่คืน เห็นหินก้อนเป็นพะลานทั้งโหง่น เป็นหินโง่นโหง่นกอ้นซอนขึ้นซอสองเป็ดป่องอ้องก้านก่อง มาลาบานลำดวนหอมกลิ่นมาโฮ้ยเฮ้าฟังเสียงเขาขันพรอ้มสาลิกาเป็นแส่ว มีฮอดแหลวบ่างเบี้ยเจียพรอ้มบ่างตอง พอแต่เลยดงนั้นก้มมัฏฐานก็เซาจอดกเถรก็ฮอดแม่น้ำตันหน้าบ่อนสิไปเห็นวังน้ำใสเย็นไหลล่วงหินซ่อซ่องในน้ำผ่านชลวังวนน้ำไหลไปตามฮ่อม มีหมู่เข็งเดิดพรอ้มซิวอ้าวล่องลอย ดุกค่อพรอ้มกุ้งผ่องกดเซือมเถรก็แลเหลียวเห็นหมู่ปลาขาวพร้อมเถรเลยย้ายกายไปบ่ยังอยู่เห็นขัวข้วมแม่น้ำเถรเฒ่ากะบ่เซา ข้วมแม่น้ำม้มฝั่งนทีไหล พระก็เดินเลยไป บ่รอให้มานช้า ถกขาเข้าเขาฮอมพนอมป่าฮอดตีนผาจึ้งผึ้ง ตันหม่องป่องสิไปท่านเอ้ย เขาก้อสูงเหลือล้นหลายฐานพันซ่อ ยอขาถกไต่ขึ้นเป็นถ่านถีถันเป็นซั่นๆหลั่นๆฐานหินสูงไกลดินป่วนวินเมื่อแลจ้องสามวันท่องตีนภูผาใหญ่เถรจั่งเห็นป่องท้างทางข้วมฮ่อมภูทางไปหน้ากะหยังหนาแสนย่านมองบ่เห็นหมู่บ้านแสนเอ้าอั่งมโนตาเถรเฒ่าบ่มีเซาเดินต่อเถรกะลัดป่าไม้ไปหน้าบ่ถอยขึ้นโคกน้อยสูงต่ำไปนำเขาพอประมานเมื่ยแคนคราวแค้นก็จึงไปถึงพื้นปฐพีเพียงฮาบก็จึงเป็นเดิ่นฮาบเถรเฒ่าจั่งพักเซากัมมัฏฐานเฒ่าเซามีแฮงแล้วออกย่างพายถงย่ามด่วนดั้นไปหน้าบ่เซา เถรก็เข้าป่าไม้ดงใหญ่ไพรหรนามรรคาทางมืดมุง เครือยุ่งรุงรั้งใม้ใบเฮียวเหลียวส่องตาเว็นตกต่ำคล้อยสูญเศ้ราเหลื่อมแฮงฝูงนกน้อยบินแซ่วกลับฮังพอตาเว็นลับเหลื่อมพระสุเมรุสูญสิ้นฟังเสียงฟานมันฮ้องในดงก้องสนั่นกู้หูกฮ้องเสียงเค้าอ่านค่อนเถรก็ก้มขาบไหว้รัตนทั้งสามคุณ พุทโธ ธัมโม ผ่องสังโฆพร้อมประนมนิ้วเหนือเศียรก้มขาบขอพระคุณเหมื่อมหุ้มฮักษาแล้วกะจั่งนอนเลยหลับได้เซามีแฮงแจ้งสว่างเถรเดินทางต่อเค้าไปหน้าบ่เซาลัดป่าไม่ลอดป่าไหล่ยูงยาง เถรก็พายเอาถงดุ่งเดินไปหน้าหลายวันได้แต่เดินไพรในป่าม้มป่าไม้ก็เลยเข้าสู่เมือง
  เถรก็เห็นป่ากล้วย กอไผ่ลำงาม สอนลอนเลียนหมากตาลทั้งพร้าว.........
  ยุติกาบั้นนิทานธรรมไว้สาก่อน ทางหน้ายังอีกกว้างหลายแท้กว่าเดิม ฉันกะเริ่มปวดแข้งทั้งขา หูตามัวจึงขอเซาไว้ ทางต่อไปข้างหน้านิทานธรรมยาวหย่าน การแสดงเรื่องนี้บ่ทันใกล้บ่อนฮอม หลังกะงอมลงเรื่อยเมื่อยตามโตเส้นจ่อง มีผู้สาวมาซ่อยอ้ายดึงเส้นแหน่กะไค ล.ป.ขอพักไว้สาก่อนเถาะนอกลอน ขอพักนอนเซาแฮงตื่นมาจั่งเติมเรื่อง ขอยุติเซาไว้ขออภัยไว้สาก่อน จั่งว่าขอพักผ่อน...ล่ะพักผ่อน...ล่ะพักผ่อน...ไว้แต่เพียงส่ำนี้...นิทานยังมีต่อเรื่อง ขอเซาไว้ก่อนล่ะเด้อนิทานสร้อยสายคำ(ว่าด้วยกำเนิดประเพณีต่างๆ)ตอนที่๙

 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ คนคลองห้า
  วันที่สมัคร
  May 2011
  กระทู้
  275
  ขอบคุณหลายๆ เด้อครับผมที่ได้นำความฮู้ สิ่งดีๆ มาแบ่งปันครับผม

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •