กำลังแสดงผล 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7

หัวข้อ: ทฤษฏีสมองซีกซ้ายและขวา

 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063
  บล็อก
  197

  ทฤษฏีสมองซีกซ้ายและขวา


  ********************************
  การเรียนที่เน้นสมองเป็นฐาน -ทฤษฏีสมองซีกซ้ายและขวา
  ********************************  ทฤษฏีสมองซีกซ้ายและขวา


  “ไม่ควรแยกพฤติกรรมเป็นส่วนของสมองซีกซ้ายและขวา เพราะทั้งสมองทั้งสองข้างประมวลข้อมูลแบบสัมพันธ์กัน ในขณะที่สมองซีกซ้ายประมวลข้อมูลเป็นส่วนย่อย สมองซีกขวาก็จะประมวลพฤติกรรมข้อมูลเป็นส่วนรวม ข้อมูลทั้งส่วนย่อยและส่วนรวม มีความสำคัญต่อการเรียนรู้เท่ากัน”
  ทฤษฏีสมองซีกซ้ายและขวา


  เนื่องจากสมองมีระบบการทำงานแบบทวิภาคี (Bilateral) แต่ละซีกของสมองจะมีการสัมพันธ์กันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน พลังของสมองเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวแกนตั้ง (Vertical Axis) นั่นสคือการเคลื่อนที่จากแกนสมอง ไปยังสมองด้านนอก (Cortex) และกลับลงมาในแนวเดิม สมองมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะประมวลข้อมูลเป็นระยะทางหรือมิติ คือ จากอนุภาคเล็กๆไปสู่ความสัมพันธ์เชิงระยะทางหรือเชิงมิติ จากสมองซีกซ้ายไปยังสมองซีกขวา ในเรื่องของเวลา สมองจะประมวลข้อมูลจากด้านหลังไปด้านหน้า คือ ประมวลข้อมูลจากอดีตมาสู่อนาคต


  สมองทั้งสองซีกมีสาวนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มนุษย์กระทำทุกอย่าง ดังนั้นการแบ่งสมองซีกซ้ายและซีกขวา เป็นเพียงแค่คำเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการของการประมวลข้อมูลของสมองดีขึ้น ไม่ควรแบ่งพฤติกรรมทั้งหมดออกเป็นพฤติกรรมของสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างชัดเจน เพราะว่า ในขณะที่สมองซีกซ้ายประมวลข้อมูลเป็นส่วนย่อย สมองซีกขวาก็จะประมวลพฤติกรรมข้อมูลเป็นส่วนรวม


  ข้อมูลทั้งส่วนย่อยและส่วนรวม มีความสำคัญต่อการเรียนรู้เท่ากัน ดังนั้นจึงควรเน้นการคิดและการเรียนรู้ของสมองทั้งหมด ซึ่งทำได้โดยให้นักเรียนนักศึกษาได้มองเห็นภาพรวมทั้งหมด เห็นขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมด โดยสลับกันระหว่างภาพรวม ภาพรวมส่วนใหญ่ และรายละเอียดย่อยๆ
  ++++++++++++++++

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 19-05-2013 at 06:12.
  *********************************


  อิสระ เสรี เสมอภาค
  *********************************

 2. #2
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  บล็อก
  63
  สมองมีสองซีกจริงๆหรือแต่หน้ามืดแทนตัวเดโม่เพราะมองผ่านๆน่ะ
  แต่ก็แปลกนะการประมวลผลของสมองทำไมประมวลผลจากอดีตสู่ปัจจุบันน๊า

 3. #3
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ เปี๊ยกครับ
  วันที่สมัคร
  Apr 2012
  กระทู้
  156
  ขอบคุณครับ รอติดตามผลงานตอนต่อไป

 4. #4
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  บล็อก
  63

  ทฤษฏีสมองซีกซ้ายและขวา

  ***เรื่องของสมอง***

  ทฤษฏีสมองซีกซ้ายและขวา

  เรื่องของสมอง
  สมองใช้ออกซิเจนมากกว่าอวัยะอื่นๆ รวมกันถึง 10 เท่า และปกติสมองมนุษย์ทำงานเพียง 15% ของขีดความสามารถที่แท้จริง
  สมองมนุษย์สามารถเก็บความจำได้ถึง 10 ล้านล้านไบต์ ขณะคิดปริมาณเลือดที่ไหลเข้าสู่สมองของผู้หญิงมากกวาผู้ชายโดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
  สมองของมนุษย์จะผลิความคิดขึ้นมาราว 70,000 ความคิด/วัน สมองมีน้ำหนัก 2 % ของน้ำหนักร่างกาย แต่ใช้โลหิตจากหัวใจมากถึง 20% เพื่อไปหล่อเลี้ยง
  www.nextsteptv.com/mysci

 5. #5
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063
  บล็อก
  197

  การเจริญเติบโตระหว่างชายกับหญิง


  (สุนทร โคตรบรรเทา : 2543) เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง มีการเจริญเติบโตต่างกัน
  1 เด็กหญิงจะพัฒนาด้านทักษะภาษา เช่นการพูดและการอ่านได้เร็วกว่าเด็กผู้ชาย
  2 เด็กผู้ชายพัฒนาด้านทักษะการจัดการกับระยะทางหรือมิติสัมพันธ์ได้เร็วกว่าเด็กผู้หญิง
  3 เด็กผู้ชายมีลักษณะแข็งแรงด้านร่างกายมากกว่าเด็กผู้หญิง
  4 เด็กผู้หญิงมีทักษะด้านระหว่างบุคคลหรือมนุษยสัมพันธ์มากกว่าเด็กผู้ชาย
  5 สมองของเด็กหญิงจะยังคงมีความเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกหลายปีหลังจากสมองของเด็กผู้ชายโตเต็มที่แล้ว


  ในด้านประสาทสัมผัส เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย แต่งต่างกัน ดังนี้


  1 การได้ยิน

  1.1 เด็กหญิงฟังข้อแตกต่างเล็กน้อยของเสียง เช่น เสียงดนตรี หรือเสียงอื่นๆ ได้ง่ายกว่าเด็กผู้ชาย
  1.2 เด็กผู้หญิงจะคงทนการได้ยินได้นานและดีกว่า
  1.3 ระดับการได้ยินของเด็กหญิงประมาณ 85 เดซิเบล ซึ่งทำให้ฟังปริมาณของเสียงได้ดังกว่าเด็กผู้ชาย 2 เท่า
  1.4 เด็กผู้หญิง ฟังความชัดเจนของเสียได้มากกว่า สามารถพูดได้เร็วกว่า
  ดังนั้นเด็กผู้หญิงจึงเก่งด้านภาษา ประมวลภาษา ได้แม่นยำกว่าเด็กผู้ชาย


  2 การเห็น

  2.1 เด็กผู้ชายจะเห็นในระยะไกลและการรับรู้ด้านความลึกดีกว่าเด็กผู้หญิง
  2.2 มองเห็นในแสงจ้าได้ดีกว่าเด็กหญิง
  2.3 เด็กหญิงเก่งในการมองเห็นโดยรอบได้ดีกว่า และมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีกว่า
  ดั้งนั้นเด็กผู้หญิงจึงเก่งด้านความจะในการมองเห็น


  3 การสัมผัส

  3.1 เด็กหญิงมีปฏิกิริยาต่อความเจ็บปวดได้เร็วกว่าเด็กผู้ชาย แต่ทนความเจ็บปวดได้นานกว่าเด็กผู้ชาย
  3.2 ส่วนเด็กชายมีปฏิกิริยาต่ออุณหภูมิสุดโต่ง คือ หนาวที่สุดหรือร้อนที่สุดได้มากกว่าเด็กผู้หญิง แต่
  3.3 เด็กผู้หญิงกับรู้สึกไว ที่นิ้วและมือมากกว่าเด็กผู้ชาย ซึ่งช่วยให้เด็กผู้หญิงใช้ทักษะในการใช้นิ้วและมือ ทำสิ่งใหม่ ๆ ได้ดีกว่า
  3.4 ทักษะการใช้นิ้วและมืออย่างประณีต เด็กหญิงจะทำได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย


  4 ความคล่องตัว

  4.1 เด็กผู้ชายมีการจัดการกับวัตถุและการเคลื่อนไหวได้ดีกว่าเด็กผู้หญิง


  5 การดมกลิ่นหรือชิมรส

  5.1 เด็กผู้หญิงจะมีการตอบสนองต่อการดมกลิ่นได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย
  5.2 เด็กผู้หญิงชอบรสหอมหวานมากกว่า
  5.3 เด็กผู้หญิงจะมีความไวต่อรสขม รสฝาด ได้ดีกว่า
  5.4 เด็กผู้หญิงเสี่ยงต่อผลในการทำลายของแอลกอฮอล์มากกว่าเด็กชาย  +++++++++++++++++++++++++++


  *********************************


  อิสระ เสรี เสมอภาค
  *********************************

 6. #6
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ เปี๊ยกครับ
  วันที่สมัคร
  Apr 2012
  กระทู้
  156
  สรุปว่าข้อดีแตกต่างกันครับ

 7. #7
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  บล็อก
  9
  เก่ง ฉลาด พัฒนาการแตกต่างกันหลายเติบ
  เด็กผู้ชายเก่งด้านความแม่นยำ เช่น เป็นนักบิน เทคนิคชั่น นักแข่ง อ่านแผนที่แม่นยำ
  ถ้าหลงป่าคงหาทางออกได้อยู่

  เด็กผู้หญิงเก่งด้านความสัมผัส ความแม่น ความละเอียด เรียนรู้ได้เร็วกว่าเด็กผู้ชาย

  สรุปเก่งคนละแบบ
  บ้านมหาดอทคอม เว็บไซต์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ศิลปิน ความรู้ออนไลน์
  st1: มิตรภาพและรอยยิ้ม กับดีเจคนไกลบ้าน st1:

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •