กำลังแสดงผล 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7

หัวข้อ: ทฤษฏีสมองซีกซ้ายและขวา

 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063

  ทฤษฏีสมองซีกซ้ายและขวา


  ********************************
  การเรียนที่เน้นสมองเป็นฐาน -ทฤษฏีสมองซีกซ้ายและขวา
  ********************************  ทฤษฏีสมองซีกซ้ายและขวา


  “ไม่ควรแยกพฤติกรรมเป็นส่วนของสมองซีกซ้ายและขวา เพราะทั้งสมองทั้งสองข้างประมวลข้อมูลแบบสัมพันธ์กัน ในขณะที่สมองซีกซ้ายประมวลข้อมูลเป็นส่วนย่อย สมองซีกขวาก็จะประมวลพฤติกรรมข้อมูลเป็นส่วนรวม ข้อมูลทั้งส่วนย่อยและส่วนรวม มีความสำคัญต่อการเรียนรู้เท่ากัน”


  เนื่องจากสมองมีระบบการทำงานแบบทวิภาคี (Bilateral) แต่ละซีกของสมองจะมีการสัมพันธ์กันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน พลังของสมองเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวแกนตั้ง (Vertical Axis) นั่นสคือการเคลื่อนที่จากแกนสมอง ไปยังสมองด้านนอก (Cortex) และกลับลงมาในแนวเดิม สมองมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะประมวลข้อมูลเป็นระยะทางหรือมิติ คือ จากอนุภาคเล็กๆไปสู่ความสัมพันธ์เชิงระยะทางหรือเชิงมิติ จากสมองซีกซ้ายไปยังสมองซีกขวา ในเรื่องของเวลา สมองจะประมวลข้อมูลจากด้านหลังไปด้านหน้า คือ ประมวลข้อมูลจากอดีตมาสู่อนาคต


  สมองทั้งสองซีกมีสาวนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มนุษย์กระทำทุกอย่าง ดังนั้นการแบ่งสมองซีกซ้ายและซีกขวา เป็นเพียงแค่คำเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการของการประมวลข้อมูลของสมองดีขึ้น ไม่ควรแบ่งพฤติกรรมทั้งหมดออกเป็นพฤติกรรมของสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างชัดเจน เพราะว่า ในขณะที่สมองซีกซ้ายประมวลข้อมูลเป็นส่วนย่อย สมองซีกขวาก็จะประมวลพฤติกรรมข้อมูลเป็นส่วนรวม


  ข้อมูลทั้งส่วนย่อยและส่วนรวม มีความสำคัญต่อการเรียนรู้เท่ากัน ดังนั้นจึงควรเน้นการคิดและการเรียนรู้ของสมองทั้งหมด ซึ่งทำได้โดยให้นักเรียนนักศึกษาได้มองเห็นภาพรวมทั้งหมด เห็นขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมด โดยสลับกันระหว่างภาพรวม ภาพรวมส่วนใหญ่ และรายละเอียดย่อยๆ
  ++++++++++++++++

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 19-05-2013 at 06:12.

 2. #2
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  สมองมีสองซีกจริงๆหรือแต่หน้ามืดแทนตัวเดโม่เพราะมองผ่านๆน่ะ
  แต่ก็แปลกนะการประมวลผลของสมองทำไมประมวลผลจากอดีตสู่ปัจจุบันน๊า

 3. #3
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ เปี๊ยกครับ
  วันที่สมัคร
  Apr 2012
  กระทู้
  156
  ขอบคุณครับ รอติดตามผลงานตอนต่อไป

 4. #4
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644

  ทฤษฏีสมองซีกซ้ายและขวา

  ***เรื่องของสมอง***  เรื่องของสมอง
  สมองใช้ออกซิเจนมากกว่าอวัยะอื่นๆ รวมกันถึง 10 เท่า และปกติสมองมนุษย์ทำงานเพียง 15% ของขีดความสามารถที่แท้จริง
  สมองมนุษย์สามารถเก็บความจำได้ถึง 10 ล้านล้านไบต์ ขณะคิดปริมาณเลือดที่ไหลเข้าสู่สมองของผู้หญิงมากกวาผู้ชายโดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
  สมองของมนุษย์จะผลิความคิดขึ้นมาราว 70,000 ความคิด/วัน สมองมีน้ำหนัก 2 % ของน้ำหนักร่างกาย แต่ใช้โลหิตจากหัวใจมากถึง 20% เพื่อไปหล่อเลี้ยง
  www.nextsteptv.com/mysci

 5. #5
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063

  การเจริญเติบโตระหว่างชายกับหญิง


  (สุนทร โคตรบรรเทา : 2543) เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง มีการเจริญเติบโตต่างกัน
  1 เด็กหญิงจะพัฒนาด้านทักษะภาษา เช่นการพูดและการอ่านได้เร็วกว่าเด็กผู้ชาย
  2 เด็กผู้ชายพัฒนาด้านทักษะการจัดการกับระยะทางหรือมิติสัมพันธ์ได้เร็วกว่าเด็กผู้หญิง
  3 เด็กผู้ชายมีลักษณะแข็งแรงด้านร่างกายมากกว่าเด็กผู้หญิง
  4 เด็กผู้หญิงมีทักษะด้านระหว่างบุคคลหรือมนุษยสัมพันธ์มากกว่าเด็กผู้ชาย
  5 สมองของเด็กหญิงจะยังคงมีความเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกหลายปีหลังจากสมองของเด็กผู้ชายโตเต็มที่แล้ว


  ในด้านประสาทสัมผัส เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย แต่งต่างกัน ดังนี้


  1 การได้ยิน

  1.1 เด็กหญิงฟังข้อแตกต่างเล็กน้อยของเสียง เช่น เสียงดนตรี หรือเสียงอื่นๆ ได้ง่ายกว่าเด็กผู้ชาย
  1.2 เด็กผู้หญิงจะคงทนการได้ยินได้นานและดีกว่า
  1.3 ระดับการได้ยินของเด็กหญิงประมาณ 85 เดซิเบล ซึ่งทำให้ฟังปริมาณของเสียงได้ดังกว่าเด็กผู้ชาย 2 เท่า
  1.4 เด็กผู้หญิง ฟังความชัดเจนของเสียได้มากกว่า สามารถพูดได้เร็วกว่า
  ดังนั้นเด็กผู้หญิงจึงเก่งด้านภาษา ประมวลภาษา ได้แม่นยำกว่าเด็กผู้ชาย


  2 การเห็น

  2.1 เด็กผู้ชายจะเห็นในระยะไกลและการรับรู้ด้านความลึกดีกว่าเด็กผู้หญิง
  2.2 มองเห็นในแสงจ้าได้ดีกว่าเด็กหญิง
  2.3 เด็กหญิงเก่งในการมองเห็นโดยรอบได้ดีกว่า และมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีกว่า
  ดั้งนั้นเด็กผู้หญิงจึงเก่งด้านความจะในการมองเห็น


  3 การสัมผัส

  3.1 เด็กหญิงมีปฏิกิริยาต่อความเจ็บปวดได้เร็วกว่าเด็กผู้ชาย แต่ทนความเจ็บปวดได้นานกว่าเด็กผู้ชาย
  3.2 ส่วนเด็กชายมีปฏิกิริยาต่ออุณหภูมิสุดโต่ง คือ หนาวที่สุดหรือร้อนที่สุดได้มากกว่าเด็กผู้หญิง แต่
  3.3 เด็กผู้หญิงกับรู้สึกไว ที่นิ้วและมือมากกว่าเด็กผู้ชาย ซึ่งช่วยให้เด็กผู้หญิงใช้ทักษะในการใช้นิ้วและมือ ทำสิ่งใหม่ ๆ ได้ดีกว่า
  3.4 ทักษะการใช้นิ้วและมืออย่างประณีต เด็กหญิงจะทำได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย


  4 ความคล่องตัว

  4.1 เด็กผู้ชายมีการจัดการกับวัตถุและการเคลื่อนไหวได้ดีกว่าเด็กผู้หญิง


  5 การดมกลิ่นหรือชิมรส

  5.1 เด็กผู้หญิงจะมีการตอบสนองต่อการดมกลิ่นได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย
  5.2 เด็กผู้หญิงชอบรสหอมหวานมากกว่า
  5.3 เด็กผู้หญิงจะมีความไวต่อรสขม รสฝาด ได้ดีกว่า
  5.4 เด็กผู้หญิงเสี่ยงต่อผลในการทำลายของแอลกอฮอล์มากกว่าเด็กชาย  +++++++++++++++++++++++++++ 6. #6
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ เปี๊ยกครับ
  วันที่สมัคร
  Apr 2012
  กระทู้
  156
  สรุปว่าข้อดีแตกต่างกันครับ

 7. #7
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  เก่ง ฉลาด พัฒนาการแตกต่างกันหลายเติบ
  เด็กผู้ชายเก่งด้านความแม่นยำ เช่น เป็นนักบิน เทคนิคชั่น นักแข่ง อ่านแผนที่แม่นยำ
  ถ้าหลงป่าคงหาทางออกได้อยู่

  เด็กผู้หญิงเก่งด้านความสัมผัส ความแม่น ความละเอียด เรียนรู้ได้เร็วกว่าเด็กผู้ชาย

  สรุปเก่งคนละแบบ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •