ประเพณีอิสาน"ลงแขกดํานา..และ หลกกล้า" ประเพณีอิสาน"ลงแขกดํานา..และ หลกกล้า" ประเพณีอิสาน"ลงแขกดํานา..และ หลกกล้า" ประเพณีอิสาน"ลงแขกดํานา..และ หลกกล้า" ประเพณีอิสานบ้านเฮาอีกย่างหนึ่งคือประเพณี ลงแขกดํานา หรือ การหา ,การวาน,เพื่อมาช่วยกันดํานา โดยไม่มีค่าจ้าง ลักษณะสิเป็นการแสดงนําใจ ในการช่วยเหลือกัน ซึ่งชาวนาอิสานสิหมุนเวียนช่วยกันไปเรื่อยๆ หลังจากช่วยคนหนึ่งเสร็จ วันต่อไปก็ไปช่วยอีกคนหนึ่ง ซึ่งเจ้าของที่นาหลังจากเพื่อนบ้านมาช่วยแล้วก็สิแต่งสําหรับ กับข้าว เหล้าไห ไก่ตัว ออกมาเลี้ยงแขกเป็นการตอบแทน ที่มาช่วยเหลือ ซึ่งการกระทําในลักษณะนี้ ยุควัตถุนิยมสิหาดูยากมาก ทุกวันนี้สิมีแต่การจ้าง ใช้เงินเป็นหลัก บ่อคือรุ่นก่อน สิช่วยกันด้วยใจจริง ////หมายเหตุ บ๊ะ...มื้อนี้สิชวนสาวติ๋ม,สาวไก่น้อย.สาวส้มป่อย,สาวบ้านนา ไปหาหลกกล้าก่อน รับรองบ่อเป็นฮังกล้าหรอกครับ อิอิๆๆๆๆ 8) 8) 8) [wma]http://wcs.hopto.org/up/file/wfedd.wma[/wma]