การเรียนรู้

การเรียนรู้


ทำอย่างไรชีวิตจึงจะก้าวหน้า
มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
และมีความสุขในทุกเมื่อเชื่อวัน

หนังสือ "๙ เรื่องเพื่อความก้าวหน้า" เล่มนี้
ให้คำตอบผ่าน ๙ หัวข้อสำคัญ คือ การเรียนรู้
การงาน การใช้ชีวิต การให้ ความรัก ความคิด
ความกตัญญู ความพลัดพราก และการตื่น

"อะไรที่ยากไม่ใช่เพราะมันยาก
แต่เพราะว่าเรายังไม่สามารถพิชิตมันได้
เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถพิชิตได้ มันจะง่าย
ไปเสียทั้งหมด ฉะนั้นอะไรที่เห็นว่ายาก
เพราะว่าเรายังให้เวลากับเขาน้อยไป
เรียนรู้เขาน้อยไป เราต้องพัฒนา
ต้องฝึกฝนไปเรื่อย ๆ แล้วในที่สุดมัน
ก็จะง่ายสำหรับเรา"การเรียนรู้


จากหนังสือ ๙ เรื่องเพื่อความก้าวหน้า โดย พระมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธีการเรียนรู้