โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการที่จะเผยแผ่ พุทธประวัติ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กระจายสู่พุทธศาสนิกชนในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น ภาพยนตร์นี้เป็นภาพยนตร์แบบ animation ฉบับบ การ์ตูน ภาพคมชัด สีสันสดใส ดูสบายตา และเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหา พุทธประวัติ ตั้งแต่ ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน เป็นภาพยนตร์เรื่องยาว
ความยาวเกือบ 4 ชั่วโมง ใช้เวลาผลิตเกือบ 8 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2554 จึงจะเสร็จสมบูรณ์ มีทั้งหมด 42 ตอน สามารถรันดูได้ต่อเนื่องทั้ง 42 ตอน หรือท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์­นี้ http://buddha-thushaveiheard.com/ เพราะเขาแจกให้ฟรีเพื่อเป็นธรรมทานแก่พุทธ­ศาสนิกชนโดยทั่วไป
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับดาวน์โหลด แล้วเอาไปเปิดให้ลูกหลานดู เพราะเป็นภาพยนตร์ฉบับการ์ตูน สามารถเข้าถึงเด็กๆ ได้ง่ายครับ ผมแนะนำ ท่านใดที่พอมีกำลังทรัพย์ และมีจิตกุศลอันแรงกล้า น่าจะลองโหลดลงแผ่น DVD และทำแจกฟรีเพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Sj85JsVQ2E4