การบริหารฝ่าเท้าและข้อเท้า

การบริหารฝ่าเท้าและข้อเท้า


การบริหารฝ่าเท้าและข้อเท้า


ในแต่ละวันเท้า เราต้องรับน้ำหนักตัวจำนวนมากและเป็นเวลานาน
เท้าช่วยพาเราเคลื่อนที่ไปมา เท้าจึงมีความสำคัญมาก
หากเท้าไม่มั่นคงแข็งแรง เดินนิดก็ปวดเดินหน่อยก็ปวดคงไม่ดีแน่
เราจึงควรดูแลเท้า ให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง
เพื่อที่เท้าจะได้รับใช้เราอย่างซื่อสัตย์ตลอดไป


ท่าบริหาร

ท่าที่ ๑ เหยียดนิ้วเท้าขึ้น และงอลงทำ ๕-๑๐ ครั้ง


ท่าที่ ๒ นั่งบนเก้าอี้ เท้าวางราบกับพื้น แล้วเขย่งส้นเท้าและฝ่าเท้าขึ้น
ให้นิ้วเท้ายันพื้นเท่านั้น ทำ ๓-๕ ครั้งท่าที ๓ ออกกำลังนิ้วเท้าด้านกับรอบเท้าที่หุ้มปลายเท้าที่สวมอยู่
โดยพยายามเหยียดนิ้วเท้าขึ้น
และกางนิ้วเท้าออกนับ ๑ - ๕ แล้วคลาย ทำ ๓ - ๕ ครั้ง


ท่าที่ ๔ ใช้นิ้วเท้างอเพื่อหนีบดินสอ ที่พื้น หรือหยิบผ้าบนพื้น
แล้วพยายามใช้นิ้วเท้าอีกข้างดึงดินสอหรือผ้าออก ให้ดึงต้านกำลังกัน
การทำเช่นนี้จะได้กำลังของกล้ามเนื้ออย่างมาก ทำ ๕ - ๑๐ ครั้งท่าที่ ๕ เหยียดนิ้วเท้าขึ้นและกางออกให้มากที่สุด
เท่าที่จะทำได้แล้วหุบ ทำ ๕ - ๑๐ ครั้งการบริหารฝ่าเท้าและข้อเท้า

ท่าที่ ๖ ยืนแยกเท้าเล็กน้อย หงายฝ่าเท้าเข้าหากัน
แล้วพยายามเดินตะแคงเท้าทั้งสองข้าง ครั้งแรกๆ ก้าว ๒ - ๓ ก้าวก่อน
จึงค่อยๆ เพิ่มจำนวนก้าวขึ้น
ทำในขณะใส่รองเท้าผ้าใบและเท้าเปล่าทำ ๓ - ๕ ครั้ง


ท่าที่ ๗ นั่งบนเก้าอี้ วางฝ่าเท้าราบไปกับพื้น
พยายามโก่งเท้าให้ตรงกาลางฝ่าเท้าโค้งขึ้น
โดยสันเท้าและปลายเท้ายังแตะพื้นไว้ ทำไว้ ๓ - ๕ ครั้งท่าที่ ๘ กระดกข้อเท้าขึ้น – ลง เต็มที่ช้าๆ ทำ ๕- ๑๐ ครั้ง


ท่าที่ ๙ หมุนเท้าเป็นวงกาลมโดยหมุนออก
และหมุนเข้าเต็มที่ช้าๆ ทำ ๕ - ๑๐ ครั้งนอกจากท่าบริหารดังกล่าว การดูแลเท้าด้วยวิธีอื่นก็มีความสำคัญ
เช่น การใช้รองเท้า, การนวดเท้า เป็นต้น
รองเท้ามีความสำคัญในการป้องกันอาการปวดเท้าได้มาก
รองเท้าที่เหมาะสมจะต้องประกอบด้วย


๑. มีที่หนุนส่วนโค้งของฝ่าเท้า

๒. ส้นเตี้ยและมั่นคงพอ

๓. ไม่คับ เพราะเมื่อลงน้ำหนักขณะเดิน
การกระจายของน้ำหนักไปตามกระดูกจะไม่เต็มที่เกิดการกดของข้อต่อ
ทำให้ข้อต่อหรือเนื้อเยื่อรอบข้ออักเสบหรือเกิดตาปลาได้


การบริหารฝ่าเท้าและข้อเท้า

การนวดเท้าเป็นการช่วยการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองให้เป็นไปอย่างดี
การนวดเท้าอาจทำได้โดย


๑. ใช้มือบีบนวดหรือคลึงเบาๆ ที่ฝ่าเท้าและหลังเท้า

๒. เดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าหรือพื้นทราย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรายนั้นยังอุ่นอยู่


๓. คลึงฝ่าเท้าบนลูกบอลยางหรือลูกเทนนิส

ในเวลาที่นั่งห้อยเท้านานๆ ของเหลวต่างๆ จะมาคั่งที่เท้า
การไหลเวียนของของเหลวก็ไม่ดีพอ
อาจพบว่ามีอาการเท้าบวมในตอนบ่าย เมื่อสวมรองเท้าจะคับ
การเคลื่อนไหวเท้าบ่อยๆ และการนอนยกเท้าสูง
จะช่วยให้ของเหลวไหลกลับได้ดี ในระหว่างวันจึงควรบริหารเท้าอยู่เสมอ


คัดลอกจาก... http://www.doctor.or.th/node/2719
เวปธรรมจักร.เน็ต / บ้านมหา.คอม