ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

การใช้ชีวิต


สุดยอดของศิลปะก็คือ
ศิลปะในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข
ท่ามกลางเวลาแห่งความทุกข์


ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข


เราทุกคนเกิดมาล้วนอยากมีความสุขทั้งสิ้น
ไม่มีใครอยากมีความทุกข์ แต่แปลกมาก
ที่มนุษย์เรียนรู้เรื่องอื่นทั้งหมด
ยกเว้นการเรียนรู้เรื่องความสุข
การที่คนเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้นั้น
ต้องประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยหลาย ๆ อย่าง
ศิปะของการใช้ชีวิตให้มีความสุข
มี ๔ ประการ ดังต่อไปนี้

๑.การที่เรามองโลกในแง่ดี ก็มีความสุข

๒.การที่เรามีสุขภาพดี ก็มีความสุข

๓.การที่เราได้สมาคมกับคนดี ก็มีความสุข

๔.การที่เรามีความดี ก็มีความสุข

ทั้ง ๔ ประการนี้ถ้าใครมีล้วนมีความสุขกันทุกคน
ใครมีคนนั้นก็สามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้โดย
ไม่ต้องต้องรอให้ถึงวันเกิด ทุก ๆ วันจะเป็น
วันแห่งความสุข


ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข


จากหนังสือ ๙ เรื่องเพื่อความก้าวหน้า โดย พระมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี


ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข