ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=wZFSLhRl5VA#!

นี่อาจเป็นครั้งแรกที่นพรัตน์ ไม้หอม ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์แบบยาวๆเกือบ 10 นาทีอย่างได้ใจความพอควร...การสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นตอนหนึ่งในรายการเปิดวิกลิเก ของช่อง Rose (4050) ที่ได้เข้าไปถ่ายทำข้างเวทีการแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 28 เมษายน 2556
คุณพีรญา คนโคราช ขออนุญาตนำบางตอนของการสัมภาษณ์มาจากคลิปของ ทีมเจ๊เล็ก ถือเป็นการช่วยจรรโลง และแพร่ให้ผู้พลาดชมได้ชมและติดตามเนื้อหากัน ณ. ที่นี้
:*-