***เหตุแห่งความล้มเหลวของมนุษย์ 21 ประการ***เหตุแห่งความล้มเหลวของมนุษย์ 21 ประการ

มีจารึกคำสอนของท่านกว๋อฉาง ปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งของคนจีน กล่าวถึงเหตุแห่งความล้มเหลวของมนุษย์ 21 ประการ ซึ่งถ้าผู้ใดไม่ประสงค์จะตกที่นั่งลำบากอับจนหนทางในอนาคตแล้วไซร้ พึงหลีกเลี่ยงสิ่งที่ท่านนักปราชญ์ได้แนะนำเอาไว้ ดังนี้

1.ไม่เข้าใจผู้อื่น เป็นคนเอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้ง
2.ไม่ประมาทในตน สำคัญตนเองผิด
3.ไม่เดียงสาต่องาน ขาดความรู้ในหน้าที่
4.ขาดความสำนึกรับผิดชอบ หรือคอยจ้องจะรับแต่"ความชอบ"ไม่รับผิด
5.โลภโมโมสัน เป็นคนมักมาก อยากได้ของผู้อื่นอยู่เสมอ
6.คนเย่อหยิ่งยโส คิดว่าตัวเองเก่ง จนไม่ยอมศึกษาค้นคว้าสิ่งใดเพิ่มเติม
7.ก่อหนี้สินล้นพ้น หน้าใหญ่ใจตัว
8.คบค้าคนเสเพล คบคนชั่วเป็นมิตร
9.เกียจคร้านต่อการงาน กินแล้วนอน
10.ทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้ อวดเก่งระราน
11.ไร้สัจธรรม พูดปด พูกมดเท็จ พูดหลอกลวง
12.ใจคอคับแคบ
13.คบคนไม่เลือก
14.คิดคดล่อลวง คนคดในข้อ งอในกระดูก
15.สุรุ่ยสุร่าย จับจ่ายไม่อั้น
16.ไร้อุดมการณ์ ไม่มีจุดยืนที่แน่นอน ไม่มีหลักการ
17.ลุ่มหลงการพนัน
18.หุนหันพลันแล่น ใจร้อน ด่วนได้
19.จิตใจโลเล เหมือนไม้หลักปักเลน
20.อิจฉาริษยา เห็นคนอื่นดีกว่าตนแล้วทนไม่ได้
21.นอกรีตดื้อรั้น ไม่ยอมประพฤติตามจารีต ประเพณีที่ดีงาม

ที่มา:หนังสือ 68 คัมภีร์จีน/เวป ธรรมจักร.เน็ต/บ้านมหา.คอม