****เชื้อร้ายในรถยนต์ ....!!!!!!!!!!


เชื้อร้ายในรถยนต์

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า จากสภาพจราจรที่ติดขัดภายในกรุงเทพฯ
เป็นสาเหตุทำให้เกิดสภาวะมลพิษทางอากาศ
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของฝุ่นควันพิษที่เกิดจากรถยนต์
หรือฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างต่างๆ จำพวกรถไฟฟ้า ทางด่วน ทางเท้า ฯลฯ
ฝุ่นควันพิษที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ที่เดินทางโดยอาศัยรถประจำทาง
ต้องสูดดมควันพิษเข้าไปจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ทำให้หลายต่อหลายคนหันไปซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้กันเพิ่มมากขึ้น
โดยหวังว่าจะอำนวยความสะดวก ไม่ต้องไปเบียดเสียดแออัด
และหลบเลี่ยงสภาพอากาศที่เป็นพิษตามท้องถนน


แต่ดูเหมือนว่าการหลบเลี่ยงสภาพอากา..พิษจากการนั่งรถเมล์มาใช้รถยนต์ส่วนตัวนั้น
ไม่ใช่วิธีขจัดปัญหาในเรื่องของสุขภาพให้หมดไปได้


ผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวที่ไม่ได้ใส่ใจ หรือหมั่นทำความสะอาดภายในรถยนต์
ปล่อยให้อากาศหมักหมม ไม่ถ่ายเทก็ย่อมเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้เช่นกัน
เชื้อโรคต่างๆนี้อาจจะมาจากความชื้น
ที่เกิดจากเหงื่อ ของเจ้าของรถเองหรือของผู้อื่นที่อาศัยรถไปด้วย


ความเปียกชื้นและความสกปรกจากน้ำหรือเหงื่อที่ติดมากับเสื้อ ผ้า รองเท้า
เหล่านี้เมื่อเหยียบพรมหรือน้ำหยดลงบนพื้นเบาะ
เป็นเหตุให้เกิดการขยายพันธุ์ของเชื้อราและเชื้อโรคอื่นๆ
ยิ่งถ้ามีผู้โดยสารที่เป็นเด็กหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานน้อยด้วยแล้ว
ย่อมมีโอกาสติดเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้นครั้งใดที่มีการเหยียบพื้นพรม พื้นเบาะ
เหล่านี้เชื้อโรคและเชื้อรา จะลอยฟุ้งกระจายอยู่ตามอากาศภายในรถ
ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ โรคปอด


สำหรับวิธีง่ายๆ ในการหลีกเลี่ยงเชื้อโรคที่เกิดขึ้นภายในรถดังกล่าว
ผู้ที่ใช้รถควรดูแลรักษาความสะอาดรถอยู่เป็นประจำ
พยายามอย่าให้น้ำหยดหรือหกลงบนพรมและเบาะรถ
แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะเปิดกระจกรถทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมง
ทั้งนี้เพื่อให้ภายในรถได้มีอากาศถ่ายเทไม่เป็นที่หมักหมมของเชื้อโรค
และถ้าต้องการให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
ก็ควรหาสเปรย์ปรับอากาศชนิดกำจัดเชื้อโรคมาฉีด


จะเห็นได้ว่าอันตรายที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะนั้น
มีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเกิดจากทั้งในหรือนอกตัวรถ
ดังนั้นผู้ที่สัญจรไปมา หรือผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนเป็นประจำ
ควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองให้ดีที่สุด
ที่มา...หนังสือพิมพ์เดลินิวส์/เวปธรรมจักร.เน็ต/บ้านมหา.คอม