1.จ้าวอินทรีย์ เกียรติเจริญชัย น่าจะชนะ พิทักษ์ชัย ช.เกษวีณา(108ป.)

2.เด่นพิชิต ดาบแป๋งนครบาล น่าจะชนะ จงรักษ์ ฝนจางชลบุรี(117ป.)

3.แสนเก่ง กีล่าสปอร์ต น่าจะชนะ ไพโรจน์ ศักดิ์รังสิต(119ป.)

4.ฟ้าสั่ง ส.โชคกิจชัย น่าจะชนะ ต๋วนเป๋ เกียรติคมสิงห์(130ป.)

ไม่ใช่วิจารณ์นะครับ นี่เป็นความชอบสวนตัวนะครับของบ่าวหัวเขียง