ศึกมวยไทย 7สี อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556

1. สกุลชัยเล็ก ดาบแป๋งนครบาล พบ เพชรลูกฟ้าง ช.พิณราช 106 ป. เชียร์แดงครับ

2. เงินแท้ ต้อยธุรกิจบันเทิง พบ โอโรโน่ ซากามิ 126 ป. เชียร์น้ำเงินครับ

3. ยุทธศักดิ์ ศักดิ์บุรีรัมย์ พบ เพชรมณี ศิษย์สารวัตรจี 110 ป. เชียร์แดงครับ ชอบ

4. เมืองไทย ส.บุญเยี่ยม พบ มนต์ขาว ช.จันทร์มณี 126 ป. เชียร์แดงครับ ชอบมาก

เหล่านี้ที่เอ่ยมา เป็นความชอบส่วนตัวนะครับ