ยังแน่ฮักแท้เช่นเคยบอก
บ่ได้หลอกบอกเล่นให้เป็นหมัน
ยังคิดฮอดคะนึงอยู่เป็นรายวัน
ถึงเฮานั้นในคืนวันสิห่างตา

ในผ่านมาฮู้เวลาบ่หวนกลับ
แม้นบ่ได้นับจำนวนความโหยหา
ให้เจ้าฮู้เด้อคิดฮอดนี้ทุกเวลา
ถึงหายหน้าแต่ทว่าคิดฮอดนี้มีมากมาย

ในวันนี้ที่มาใช่ว่ามาทวงถาม
แต่มาตามหัวใจที่หล่นหาย
ย้อนยังหวังฮักมั่นคงไม่มลาย
ไม่ได้หายในเวลาที่ล่วงเลย ...


บ่ได้มาทวงแต่...มาตามหัวใจ