กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: กิ น อ ย่ า ง ไ ร...จึงจะมีสุขภาพดี

 1. #1
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644

  กิ น อ ย่ า ง ไ ร...จึงจะมีสุขภาพดี  กิ น อ ย่ า ง ไ ร...จึงจะมีสุขภาพดี
  อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา : บรรยาย
  จิรวิทย์ ศุภนันทกานต์ : เขียน/เรียบเรียง


  โรค เป็นธรรมชาติที่ร่างกายถูกเบียดเบียนให้เกิดทุกขเวทนาทางกาย
  ผู้ไม่มีปัญญาบำบัดกาย บำบัดใจด้วยธรรมชาติ
  ก็กลายเป็นโรคกาย-โรคใจ ทุกข์กายแล้วจะทุกข์ใจเพิ่มขึ้น

  พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า

  “ ชาติปิ ทุกฺขา เกิดก็เป็นทุกข์ ชราปิ ทุกฺขา
  แก่ก็เป็นทุกข์ มรณมฺปิ ทุกฺขํ ตายก็เป็นทุกข์ ”

  ขอขอบคุณ-ขอบใจ อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา


  พระ ป.ญาณโสภโณ
  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘


  ๑. กิ น อ ย่ า ง ไ ร จึ ง จ ะ มี สุ ข ภ า พ ดี

  ไม่ต้องประหลาดใจเลยว่าชีวิตที่ดำรงกันอยู่ทุกวันนี้
  การกินเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วย
  เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ ทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ

  พูดถึงเรื่องการกิน เป็นความจำเป็นสำหรับการมีชีวิต
  เพราะอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นร่างกายนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อยู่สองประการใหญ่ ๆ

  หนึ่ง ** คือนำไปบำรุงร่างกาย สร้างการเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

  สอง **คือทำให้เกิดพลังงาน ให้ร่างกายมีแรงที่จะทำการงานเคลื่อนไหวได้ดี


  สองประการนี้จัดว่าเป็นหน้าที่หลักของอาหาร
  สารอาหารที่ร่างกายต้องการแบ่งเป็น ๖ หมู่
  วันหนึ่ง ๆ ร่างกายต้องการไม่กี่แคลอรี่

  ในวันหนึ่ง ตามปกติวิสัยของคนทั่วไป เรากินอาหารกันสามมื้อ ทุกมื้อทุกวัน
  เราไม่ได้กินด้วยปัญญา คือไม่ได้กินกันตามทฤษฎีอย่างฝรั่งสอน ตามที่เล่าเรียนกันมา
  แต่เรากินกันตามกิเลส กินตามความอร่อย กินตามความอยาก

  เวลาเรียนเรื่องการกิน เราเรียนเพื่อเอาคะแนน
  แต่ในทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เราทำคนละเรื่องกับทฤษฎีที่เล่าเรียนมา

  ดังนั้นพวกเราไม่ต้องประหลาดใจเลยว่าชีวิตที่ดำรงกันอยู่ทุกวันนี้
  การกินเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วย
  เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ


  เรากินกันเกินความต้องการของร่างกาย เป็นเหตุให้เกิดความอ้วน
  และความอ้วนก็เป็นต้นเหตุอีกหลายโรค ทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
  โรคไขข้อเสื่อม โรคหัวใจ ฯลฯ

  บางพวกกินน้อย เลือกกิน กินไม่ครบหมู่อาหาร
  ก็เป็นโรคขาดอาหาร ผอมอย่างกับผีตายซาก ร่างกายไม่สมบูรณ์

  คนโบราณหรือบรรพบุรุษของเรา ท่านก็สอนเรื่องการกิน
  ว่ากินอย่างไรจึงจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
  โดยคนโบร่ำโบราณจะสอนว่าให้กินตามมีตามเกิด

  คำว่า กินตามมีตามเกิด คือกินสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีตามฤดูกาลนั้น ๆ กินสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว

  ความเจริญทางโลกวันนี้ ทำให้เรากินผิดไปจากที่คนเก่าคนแก่สอน
  ผลไม้มาจากแดนไกลเราก็หากินได้ ผลหมากรากไม้นอกฤดูกาล เราก็ทำกินกันได้

  การกินจึงไม่ได้กินอย่างตามมีตามเกิด
  แต่เป็นการกินอย่างที่อยากจะกินต้องได้กิน จึงมีคำกล่าวที่น่าสนใจกล่าวว่า...

  อาหาร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกาย เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
  กินง่าย หากินก็ง่าย ทำให้เป็นคนอยู่ง่าย

  แต่...รสชาติของอาหาร เป็นอาหารของกิเลส
  การปรุงแต่งเป็นไปตามกิเลส เพื่อสนองกิเลส ทำให้เป็นคนอยู่ยาก กินยาก


  (มีต่อ)...........


  อาหารการกินทุกชนิดประเภทที่เรากินกัน
  พิจารณาดี ๆ ล้วนเกิดมาแต่ดิน กินเข้าไปก็เพื่อบำรุงธาตุดินในเรือนกาย
  กินเข้าไปอยู่ในท้องไม่กี่ชั่วโมง ก็ต้องกลับไปลงดินอย่างเก่า
  แล้วพืชก็ดูดกลับไปสังเคราะห์กลับมาเป็นอาหารให้เรากินเข้าไปใหม่
  วนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดไป

  เนื้อวัวที่ราคาแพงที่สุดในโลกเห็นจะเป็นเนื้อวัวโกเบของญี่ปุ่น
  กิโลกรัมละเป็นหมื่นบาท

  เขาก็เลี้ยงมันด้วยหญ้าที่โตมาจากดิน
  จะบำรุงบำเรอสารอาหารวิเศษอะไรให้กิน
  สารอาหารนั้น ๆ ก็มาจากดินทั้งสิ้น

  เนื้อวัวในเมืองไทย กิโลกรัมละร้อยสองร้อยบาทมันก็กินหญ้าเหมือนกัน

  ดังนั้นสารอาหารที่มีในเนื้อวัวโกเบ
  กับสารอาหารที่มีในเนื้อวัวไทยมันคือสารอาหารชนิดเดียวกัน
  ให้ประโยชน์กับร่างกายเท่ากัน

  เหตุที่อยากกินเนื้อโกเบ เป็นเพราะ กิเลสมันสั่งให้กิน
  ใครที่อยากจะกินเนื้อโกเบ ก็ต้องทำงานหนักกว่าคนที่กินเนื้อวัวของไทย
  ต้องหาเงินมากกว่า ทำงานมากกว่า

  ความอร่อยของอาหารที่เกิดจากการปรุงแต่ง
  ให้เปรี้ยว ให้หวาน ให้มัน ให้เค็ม ให้พิสดารอย่างไร
  เมื่อตักเข้าปากมันอร่อยอยู่ตรงลิ้น พอกลืนผ่านลิ้นก็ไม่รู้รสแล้ว
  ตกถึงท้องอยู่ได้ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ร่างกายก็ขับถ่ายออกมาหมด

  กินมื้อละหมื่นก็ถ่าย กินมื้อละยี่สิบสามสิบบาทก็ถ่าย

  ทำอย่างไรให้การกินของเราแต่ละวัน เป็นการกินที่มีปัญญา
  มีสติระลึกได้ว่าเราจะกินเพื่อบำรุงร่างกายให้ทรงอยู่ได้ในแต่ละวัน
  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของร่างกายจะไม่กินไปเพื่อให้เกิดทุกข์แก่กาย

  การกินเราจะไม่กินเพื่อไปหล่อเลี้ยงกิเลสตัณหา
  กินไปเพื่อเบียดเบียนสัตว์โลกที่เป็นเพื่อนทุกข์เพื่อสุขของเรา

  ท่านอยากรู้ว่ากินอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดี
  ขอให้อ่านในหน้าต่อ ๆ ไป
  ซึ่งจะเป็นสาระที่มาจากการบรรยายของ ท่านอาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา
  นักธรรมชาติบำบัดที่ท่านได้มาบรรยาย
  ให้ชมรมรักษ์ธรรมของแฟรี่แลนด์ฟัง

  อ่านแล้วอยากมีสุขภาพดีต้องไปทำรับประทานกันด้วย  (มีต่อ)

  เครดิต : http://www.dhammajak.net/บ้านมหา.คอม

 2. #2
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  กินเพื่อสุขภาพ ต้องยกนิ้วให้ลุงที่บ้านเลยคะลุงใหญ่
  กินแต่ผักผลไม้เป็นหลัก เนื้อปลา อกไก่ไม่ติดมัน ของทอด ของเค็ม
  แค่พอชิมซือๆ หมูย่าง เนื้อย่างๆ 2-3 เดือนกินครั้ง

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •