ด้านหน้า
พระกริ่ง  ท่านใดทราบบ้าง ช่วยแนะนำด้วยครับผม
ด้านหลัง
พระกริ่ง  ท่านใดทราบบ้าง ช่วยแนะนำด้วยครับผม
หมายเลข
พระกริ่ง  ท่านใดทราบบ้าง ช่วยแนะนำด้วยครับผม
เอียงข้าง
พระกริ่ง  ท่านใดทราบบ้าง ช่วยแนะนำด้วยครับผม
อีกข้าง
พระกริ่ง  ท่านใดทราบบ้าง ช่วยแนะนำด้วยครับผม
กริ่งดังสดใสดีมาก
พระกริ่ง  ท่านใดทราบบ้าง ช่วยแนะนำด้วยครับผม
ก้นเรียบ ๆ
พระกริ่ง  ท่านใดทราบบ้าง ช่วยแนะนำด้วยครับผม