มีโอกาสได้มอบมวลสารที่เก็บสะสมไว้นานหลายสิบปี
ให้สร้างพระผงองค์พระพุทธเมตตา ประธานในองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
รุ่น ดี บุก ซึ่งหมายถึง ถ้าอะไรที่คิดว่าทำแล้วดีให้ลุยเลย แต่ถ้าเห็นว่าไม่ดีอย่าเข้าใกล้ให้รีบถอย
เป็นพระใหม่แต่มวลสารแร่เหล็กไหลทุกชนิด ว่าน ๑๐๘ และดินจากสังเวชนียสถานอินเดีย

เจตนาสร้างดี พิธีการเสกอธิษฐานก็ถูกต้อง ควรมีไว้ติดตัวเพื่อความเป็นริสิมงคล
ตามเจตนาการสร้างว่า คนดีต้องมีของดีคุ้มครอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเสริมสร้างบารมี


พระพุทธเมตตา รุ่น ดี บุก ( ถ้าไม่ดีให้รีบถอย ) แร่เห็กไหล

พระพุทธเมตตา รุ่น ดี บุก ( ถ้าไม่ดีให้รีบถอย ) แร่เห็กไหล

พระพุทธเมตตา รุ่น ดี บุก ( ถ้าไม่ดีให้รีบถอย ) แร่เห็กไหล

พระพุทธเมตตา รุ่น ดี บุก ( ถ้าไม่ดีให้รีบถอย ) แร่เห็กไหล