ศึกมวยไทย 7สี วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2556 เวลา 13.45 น.

คู่ที่ 1. สิงห์ทอง ส.ยิ่งเจริญการช่าง พบกับ ใจสิงห์ ท.พราน 49 123ป. เชียร์แดงครับ

คู่ที่ 2. เรือเอก ท.เทพสุทิน พบกับ สินามิ จ.ชัยวัฒน์ 131 ป. เชียร์แดงครับ

คู่ที่ 3. ตลาดแขก ศักดิ์สัมฤทธิ์ พบกับ ก้องเกียรติ ท.พราน 49 118 ป. เชียร์แดงครับ

คู่ที่ 4. ปานเพชร เกียรติเจริญชัย พบกับ อภิสิทธิ์ เค.ที.ยิม 134 ป. เชียร์แดงครับ

ทั้งหมดเหล่านี้เป็นการชื่นชอบและชื่นชมส่วนตัวนะครับ