สามพันโบก

ตอนนี้เหลืออยู่สามสี่โบกนี่หละ แต่ก็อยากไปซือๆนี่หละ ไหนๆก็มาฮอดอุบลฯ แล้ว

น้ำตกลงรู (น้ำตกแสงจันทร์)

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ (โขงเจียม)