รู้บางอย่างในทุกอย่าง  ก่อนจะรู้ทุกอย่างในบางอย่างสบายดีเด้อพี่น้องบ้านมหาซุคน ผุข้าตาแว่นมายามพี่น้องแล้วเด้อ หายไปดนเติบ คายากอยู่ มาแบบเก่าอีกครั้งหนึ่ง รู้บางอย่างในทุกอย่าง ตอนนี้กะรู้บางอย่างเกี่ยวกับการถือครองเพศบรรพชิต ผุใด๋ว่ามันง่าย มันสบาย กะมาเด้อ มาบวชอยุ่นำกัน แต่ก่อนนั้นกะคิดว่าเพ่ินคือซ่ำบายแท้ นากะบ่ต้องเฮ็ด งานกะบ่ต้องทำ แต่พอมาบวชแล้วยากกั่วที่คิดไว้หลาย ยากแนวใด๋ผุลังคนคงสิสงสัย ยากนำศรัทธาชาวบ้านครับ ยากตรงจะต้องรักษาศรัทธาเพ่ินไว้ ที่สำคัญกะคือยากนำใจเจ้าของ บางครั้งกะเม่ือยใจหลาย เพ่ินพาเฮ็ดคักโพด ฝึกใจนี่หละครับมันเม่ือยหลาย เดือนแรกๆ นี่ปวดขา ปวดก้น(ดาก) ไปเหมิดเอาโลด นอนดึก ต่ืนเช้า นั่ง เดิน (จงกลม) สลับกันอยุ่ตลอด แต่พอดนไป กะชินครับ ทนได้ มันสิเปนไปตามธรรมชาติเลย บ่ได้ฝืน ฮอดเวลากะเฮ็ดได้ ทำได้ นี่คือส่ิงที่ได้รู้เพ่ิมมาอีกอย่าง หนึ่ง จั่งได๋กะบ่เคยลืมพี่น้องเด้อ ติดตามข่าวอยุ่ตลอด ว่างกะเข้ามาเบ่ิง หมู่เพ่ินพักผ่อน ผุข้ากะมาเบ่ิงพี่น้องนี่หละ อีกอย่างหนึ่งผุได๋อยากเบ่ิงรูป กิจกรรมต่างๆของตาแว่น กะเบ่ิงในเฟสเด้อ tavan najan ได้พ้อพี่น้องหลายคนอยุู่ ท้ายนี้กะขอให่พี่น้องสุคน จงมีแต่ความสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยู่ดี มีแฮงทุกๆคนเด้อธุจ้าธุจ้า