มาขอจบใช่ว่าพบกับรักใหม่
เพียงหัวใจไม่อาจก้าวไปดังวาดฝัน
ที่ผ่านมายังชื่นใจในทุกสิ่งคือรางวัล
จากจุดฝันเคยเพ้อรำพันขอจำลา

น้อยวาสนาหาน้อยใจในชะตาที่ถูกกั้น
จะเก็บแรงฝันที่เคยมีไว้ชมต่อภายหน้า
ยังตราตรึงความฝันจากวันที่ร้างลา
ขอนะแก้วตาคำอำลาอย่าอาวรณ์

ขอโทษโปรดอภัยให้ครั้งนี้
วันเดือนปีกาลเวลาเป็นอนุสรณ์
เคยพร่ำเพ้อละเมอด้วยบทกลอน
มาถึงตอนคราวครบจบบรรเลง ...ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=sVYZHAM5LhA