เป็นร่านประจำที่ผมกินบ่อยที่สุด อาหารสะอาด รสชาตอร่อยหางหมูย่าง&ปลาดุกย่าง ร้านประจำบ่าวมือสอง วัดไทร ครับพีน่องหางหมูเจ้านี่ เพินเฮ็ดสะอาดกรอบนุ่มหน่ากินหางหมูย่าง&ปลาดุกย่าง ร้านประจำบ่าวมือสอง วัดไทร ครับพีน่อง